Grupo de Investigación

Estudos Clásicos e Medievais

USC (Santiago/Lugo)

Grupo de Investigación

Estudos Clásicos e Medievais

USC (Santiago / Lugo)

O Grupo de Investigación “Estudos Clásicos e Medievais” da USC ( GI-1908) está formado por investigadores dedicados ao estudo dos textos gregos e latinos no Departamento de Filoloxía Clásica, Francesa e Italiana na Universidade de Santiago (nos seus campus de Santiago de Compostela e Lugo).
Desde 2015 é un Grupo de Referencia Competitiva recoñecido pola Xunta de Galicia. Esta web pretende servir de comunicación dos resultados de investigación, de espazo de presentación de actividades e de vía de relación entre investigadores.

Novas

Publícanse en De Gruyter as Actas do XXI Coloquio Internacional de Lingüística Latina

Portada_Actas LingLat 1
Estes volumes recollen unha selección de contribucións presentadas por primeira vez no XXI Coloquio Internacional de Lingüística Latina, celebrado en Santiago de Compostela (2022). Abarcan temas esenciais da lingüística latina desde diversos enfoques teóricos e metodolóxicos.
O primeiro volume inclúe traballos sobre sintaxe e semántica latinas, sintaxe e pragmática latinas, lingua grecolatina e lingüística dixital. As contribucións dan conta das últimas investigacións sobre cuestións moi relevantes en ámbitos específicos como a definitud, a sintaxe casual, a estrutura da oración, a orde das palabras etc.; ademais, preséntanse os avances metodolóxicos máis recentes utilizando diversas bases de datos, ferramenta clave na investigación contemporánea.
O segundo volume inclúe artigos sobre semántica e lexicografía, etimoloxía, estratexias discursivas e unha sección especial dedicada á análise da conversación e o diálogo. As contribucións dan conta das últimas investigacións sobre temas de gran relevancia en ámbitos específicos como a lexicoloxía nominal e adxectival desde unha perspectiva tanto sincrónica como diacrónica, o uso de palabras gregas como vehículo para a expresión de conceptos filosóficos, a elección e representación de diversas estratexias lingüísticas no discurso directo e indirecto, etc. Unha sección especialmente innovadora ocúpase de diversos aspectos da linguaxe conversacional en varios tipos de texto, así como do uso de distintas estrategias que contribúen á expresión da (des)cortesía por parte dos participantes no acto de fala.
O coñecemento dos traballos reunidos nestes volumes é esencial para todos aqueles que se dedican á investigación no campo da lingüística latina.
Portadas_Actas LingLat 2
Curso de Iniciación á Programación. Filoloxía Clásica

Curso de Iniciación á Programación. Filoloxía Clásica

Do 18 ao 21 de marzo, o Grupo ClasMed organizará un curso de introdución á programación dirixido aos alumnos/-as e xóvenes investigadores/-as de Filoloxía Clásica da USC. Pódese consultar o programa aquí: https://clasmedusc.es/index.php/formacion/ O curso está...

Tres traballos sobre o Códice Calixtino do profesor Anguita Jaén

Tres traballos sobre o Códice Calixtino do profesor Anguita Jaén

De maneira case simultánea apareceron recentemente tres traballos sobre o Códice Calixtino do profesor José María Anguita Jaén. O primeiro deles («Pictavenses contra Cornubianos: unha polémica literaria con transfondo político entre Jofre de Monmouth e Aimerico...

Contacto