Grupo de Investigación

Estudos Clásicos e Medievais

USC (Santiago/Lugo)

Grupo de Investigación

Estudos Clásicos e Medievais

USC (Santiago / Lugo)

O Grupo de Investigación “Estudos Clásicos e Medievais” da USC ( GI-1908) está formado por investigadores dedicados ao estudo dos textos gregos e latinos no Departamento de Filoloxía Clásica, Francesa e Italiana na Universidade de Santiago (nos seus campus de Santiago de Compostela e Lugo).
Desde 2015 é un Grupo de Referencia Competitiva recoñecido pola Xunta de Galicia. Esta web pretende servir de comunicación dos resultados de investigación, de espazo de presentación de actividades e de vía de relación entre investigadores.

Novas

Defensa de tese doutoral sobre Emocións nos textos hititas

Tesis Doctoral Joao Paulo Galhano

O pasado xoves 2 de marzo, João Paulo Galhano defendeu a súa Tese Doutoral titulada “Hittite Emotions in Lexical and Semantic Grounds. A research into the history of emotions through the hittite records”, dirixida por José Virgilio García Trabazo (USC) e Nuno Simões Rodrigues (Univ. de Lisboa). O tribunal, composto polos doutores José Luis García Ramón (Universität zu Köln), Alberto Bernabé Pajares (Universidad Complutense de Madrid) e Mariona Vernet Pons (Universitat de Barcelona), outorgou á Tese a calificación de Sobresaínte cum laude.

Na súa investigación, João Paulo Galhano pasa revista e evalúa a sensibilidade léxica da lingua hitita en relación co campo semántico das emocións. Examínase deste xeito a capacidade de lexicalizar canto hoxe en día se abrangue baixo a categoría léxica das emocións.

Trátase da primeira vez que se defende unha Tese sobre a lingua hitita na Universidade de Santiago. A importancia do estudo do hitita reside en que se trata da lingua indoeuropea coa documentación máis antiga de todo o grupo lingüístico. Daquela, o seu estudo é insustituible para a reconstrucción da lingua común prehistórica, e polo tanto para coñecermos a evolución da nosa familia lingüística.

 

Dous investigadores publican no mesmo número de Hispania Sacra

Dous investigadores publican no mesmo número de Hispania Sacra

No número recentemente aparecido da revista Hispania Sacra, do Instituto de Historia do CSIC, publican artigos dous membros do Grupo de Investigación Estudos Clásicos e Medievais. O profesor Varela Rodríguez no seu artigo “Trezenzonio, revisitado. Noticias históricas...

Contacto