Moby Dick Alegoria y Mito

Moby Dick. Alegoría y mito. El trasfondo simbólico del mundo grecolatino, da doutora María José Martín Velasco, é un libro que acaba de saír á luz en Eolas Edicións.

Nel discútese ata que punto Melville empapouse da cultura grecolatina e se había objetivado nos personaxes míticos os seus propios sentimentos, os seus proxectos e frustracións.

O libro estrutúrase en tres partes. A primeira engloba as alusións a deuses relacionados co destino: Posidón, Narciso, o Hado, as Parcas, a Necesidade e o Azar, as sirenas e Pan. A segunda está dedicada aos titáns e á simboloxía do sufrimento: os titáns brancos, Zeus, Cronos, Prometeo, Tántalo e o Tártaro, Helios, Ixión, Heracles e Perseo. A terceira está máis directamente relacionada coa literatura e a arte.