Portada_Actas LingLat 1
Estes volumes recollen unha selección de contribucións presentadas por primeira vez no XXI Coloquio Internacional de Lingüística Latina, celebrado en Santiago de Compostela (2022). Abarcan temas esenciais da lingüística latina desde diversos enfoques teóricos e metodolóxicos.
O primeiro volume inclúe traballos sobre sintaxe e semántica latinas, sintaxe e pragmática latinas, lingua grecolatina e lingüística dixital. As contribucións dan conta das últimas investigacións sobre cuestións moi relevantes en ámbitos específicos como a definitud, a sintaxe casual, a estrutura da oración, a orde das palabras etc.; ademais, preséntanse os avances metodolóxicos máis recentes utilizando diversas bases de datos, ferramenta clave na investigación contemporánea.
O segundo volume inclúe artigos sobre semántica e lexicografía, etimoloxía, estratexias discursivas e unha sección especial dedicada á análise da conversación e o diálogo. As contribucións dan conta das últimas investigacións sobre temas de gran relevancia en ámbitos específicos como a lexicoloxía nominal e adxectival desde unha perspectiva tanto sincrónica como diacrónica, o uso de palabras gregas como vehículo para a expresión de conceptos filosóficos, a elección e representación de diversas estratexias lingüísticas no discurso directo e indirecto, etc. Unha sección especialmente innovadora ocúpase de diversos aspectos da linguaxe conversacional en varios tipos de texto, así como do uso de distintas estrategias que contribúen á expresión da (des)cortesía por parte dos participantes no acto de fala.
O coñecemento dos traballos reunidos nestes volumes é esencial para todos aqueles que se dedican á investigación no campo da lingüística latina.
Portadas_Actas LingLat 2