Scripta Manent portada

Acábase de publicar “Scripta Manent: novas miradas sobre os estudos clásicos e a súa tradición“, editado por L. Camino Plaza, M. Giadás Quintela, E. Giunchi e I. Pedreira Sanjurjo. O volume recolle as contribucións presentadas no VIII Congreso da Asociación Ganimedes, que tivo lugar en marzo 2020 na Facultade de Filoloxía de Santiago de Compostela.