Portadas Sintaxis Latina
«Bibliotecas dixitais de textos gregos e latinos antigos. Luces e sombras» é a comunicación da Doutora Cecilia Criado, activa investigadora nel campo da edición dixital de textos antigos, que será presentada en Scire Vias. Humanidades Dixitais e Coñecemento. V Congreso da Asociación de Humanidades Dixitais Hispánicas, que organiza a Universidade de Santiago de Compostela do 4 ao 8 de outubro de 2021. Dadas as circunstancias sanitarias provocadas pola Covid, o congreso está a ter lugar de forma telemática xa que, cando a organización deu os seus primeiros pasos, non existía certeza de que se puidese realizar de forma presencial.

Tal como indica o título do congreso, as contribucións relacionan o traballo en Humanidades coas tecnoloxías dixitais e, especialmente, co coñecemento. Así, as temáticas privilexiadas son a) Ferramentas e Infraestruturas, b) Experiencias ao redor da TEI (Text Encoding Initiative) e os retos da codificación, c) Edición dixital e medios dixitais, d) Estudos de Corpus, dixitalización de arquivos textuais, bibliotecas, museos e patrimonio cultural, e) Estudos culturais (con especial énfase na perspectiva de xénero), f) Dixitalización e Educación, Modelos, ontologías e simulacións e g) Representacións 3D, realidade virtual e realidade aumentada.

O congreso está plantexado como un lugar de compartición de experiencias e, sobre todo, de debate. En concreto, exporase a imperiosa necesidade de que as autoridades gobernamentais e académicas reformulen os criterios que, até o momento, está a recibir a actividade científica-académica baseada en métodos dixitais e computacionales.

A comunicación “Bibliotecas dixitais de textos gregos e latinos antigos. Luces e sombras” expón como a precocidad do mundo da Filoloxía Clásica no labor de dixitalización do corpus das obras gregas e latinas está a volverse na súa contra. Nas datas nas que as grandes bibliotecas de autores antigos foron vertidas a soporte electrónico non existían as tecnoloxías e linguaxes que, hoxe día, permiten optimizar tanto as edicións como a súa visualización online. Os textos do monumental Perseus Project (que iniciou a súa andaina nos anos oitenta do século pasado) segue alimentando a maioría dos proxectos actuais de creación de bibliotecas. Iso implica que os seus defectos están a ser herdados: as edicións son moi antigas, hai moitas erratas derivadas dunha OCR á que non seguiu un labor minucioso de corrección, non son edicións críticas e non utilizan linguaxes de codificación de compatibilidade universal.

Desde datas recentes, está a xurdir unha nova xeración de bibliotecas que emendan estas deficiencias. Sen afán de exhaustividad e limitándome a bibliotecas de carácter comprensivo (isto é, non circunscritas a un autor ou obra concreta), especial mención merecen os proxectos, que están aínda en desenvolvemento, de Musique deoque, de DLL (Dixital Latin Library) e de Thebarum fabula, dirixida esta última por Cecilia Criado (Universidade de Santiago de Compostela).

V Congreso de la HDH